6 เมษายน 2560 พลเรือตรี ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของทหารตามโครงการเสริมสร้างพัฒนาความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน โดยรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย เยี่ยมชมการจัดแสดงยุทโธปกรณ์ ในการค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัยกรณีเกิดภัยพิบัติ รวมทั้งชมการสาธิตการค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัย กรณีอาคารถล่ม ณ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปิดหน้านี้