18 มีนาคม 2560 พลตรี วิทยา ขันธอุบล รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมงาน"มหกรรมคืนชีวิตให้เเผ่นดิน ครั้งที่ 11 : สานต่อศาสตร์พระราชา สถาปนาปูทะเลย์มหา-วิชชาลัย" ณ ค่ายกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ตำบลหนองบอนเเดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเป็นหัวหน้าคณะ

ปิดหน้านี้