17 มีนาคม 2560 เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมด้วยข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหาร ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดบริเวณวัดปรมัยยิกาวาส ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ปิดหน้านี้