3 มีนาคม 2560 พลโท ชัยยันต์ จิตต์ทา รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บัญชาการทางทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการ เพื่อประสานงานด้านกิจการพลเรือน การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง และบรรเทาสาธารณภัย ของ มณฑลทหารบกที่ 19 ในพื้นที่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมี พันเอก ชัยวัฒน์ บุญธรรมเจริญ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19 ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงาน

ปิดหน้านี้