2 มีนาคม 2560 พลโท ชัยยันต์ จิตต์ทา รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บัญชาการทางทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการ เพื่อประสานงานด้านกิจการพลเรือน การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง และบรรเทาสาธารณภัย ของ มณฑลทหารบกที่ 25 โดยมี  พันเอก ศักดา คล้ำมีศรี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงาน ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ปิดหน้านี้