2 มีนาคม 2560 พลโท ชัยยันต์ จิตต์ทา รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บัญชาการทางทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการ
เพื่อประสานงานด้านกิจการพลเรือน การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง และบรรเทาสาธารณภัย ของ
มณฑลทหารบกที่ 22 โดยมี  พันเอก พิชิต วันทา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงาน ในพื้นที่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ปิดหน้านี้