16 พฤศจิกายน 2559 เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมงานรวมพลังแห่งความภักดี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการกรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร

ปิดหน้านี้