16 พฤศจิกายน 2559 เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือร่วมกับมวลชนกองทัพไทยในการจัดกิจกรรมของกองบัญชาการกองทัพไทยประจำปี 2560 โดยมีผู้แทนส่วนราชการกรมกิจการพลเรือนทหาร และกลุ่มมวลชนกองทัพไทย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร

ปิดหน้านี้