24 กันยายน 2559 กรมกิจการพลเรือนทหาร สนับสนุน พันเอก ศนิโรจน์ ธรรมยศ เป็นวิทยากรพิเศษในโครงการบรรยายปลุกจิตสำนึก "ตามรอยพ่อ" เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ครองราชย์ โดยบรรยายในหัวข้อเรื่อง เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 62 ให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 สังกัดมณฑลทหารบกที่ 35 จังหวัดแพร่ จำนวน 800 คน

ปิดหน้านี้