15 สิงหาคม 2559 เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากกองทัพอินโดนีเซีย (The Faculty of Defence Management of Universitas Pertahanan) จำนวน 41 คน เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นเรื่อง บทบาทของกองทัพไทยในการจัดการอุทกภัยในประเทศไทย ณ ห้องสงครามเก้าทัพ อาคาร 3 กองบัญชาการกองทัพไทย

ปิดหน้านี้