15 สิงหาคม 2559 พลตรี ธนภัทร พละพล ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมี พระพรหมดิลก เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดสามพระยาฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา วรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ปิดหน้านี้