29 กรกฎาคม 2559 กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ครั้งที่ 1/2559 โดยมี พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม/ประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดริ้วขบวนฯ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องยุทธนาธิการ ในศาลาว่าการกลาโหม

ปิดหน้านี้