28 กรกฎาคม 2559 กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีรับเข็มที่ระลึกพระราชทาน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้กับข้าราชการสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณชั้น 4 กรมกิจการพลเรือนทหาร

ปิดหน้านี้