26 กรกฎาคม 2559 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมสันทนาการ มอบสิ่งของอุปโภค - บริโภคที่จำเป็น และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กพิการทางสมองและปัญญา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยมีข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมด้วยมวลชนของกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกิจกรรม ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (บ้านราชาวดีหญิง) ถนนติวานนท์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ปิดหน้านี้