22 กรกฎาคม 2559 กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน เข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมการฝึกร่วมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทหาร และคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการช่วยเหลือทางมนุษยธรรม และการบรรเทาภัยพิบัติ 2016 (ASEAN Military Medicine-Humanitarian Assistance and Disaster Relief Joint Exercise 2016 โดยมี พลโท สมศักดิ์ รุ่งสิตา รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงกลาโหม

ปิดหน้านี้