21 กรกฎาคม 2559 กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้เเทนเข้าร่วมการประชุมหารือการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดยมี นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

ปิดหน้านี้