15 กรกฎาคม 2559 เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารประทวน สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่กรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณชั้น 4 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

ปิดหน้านี้