14 กรกฎาคม 2559 กรมกิจการพลเรือนทหาร และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดคณะเจ้าหน้าที่ร่วมชมการสาธิตการดับเพลิงอาคารสูงและการดับเพลิงโรงงานปิโตรเคมี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ARF Workshop Urban Emergency Rescue ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ปิดหน้านี้