13 กรกฎาคม 2559 กรมกิจการพลเรือนทหาร และ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดผู้แทนไปดูงานการกู้ภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น รถคว่ำ รถตกน้ำ สารเคมีรั่วไหล รวมทั้งร่วมรับฟังการทบทวนบทเรียนหลังการฝึก ทั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Regional Forum Workshop Urban Emergency Rescue ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ปิดหน้านี้