12 กรกฎาคม 2559 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการบรรยายเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 19 ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการบรรยายปลุกจิตสำนึก "ตามรอยพ่อ" จำนวน 70 สถาบัน เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ครองราชย์ โดยมี พันเอก ศนิโรจน์ ธรรมยศ เป็นวิทยากร ณ โรงเรียนชัยสิทธาวาส (พัฒน์ สายบำรุง) จังหวัดปทุมธานี

ปิดหน้านี้