28 มิถุนายน 2559 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร กระทำพิธีปิดการฝึกอบรมเยาวชนในโครงการ "ท้องถิ่น รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาทรัพยากรธรรมชาติ" ครั้งที่ 7 ณ หอประชุมอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

ปิดหน้านี้