24 มิถุนายน 2559 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ "ท้องถิ่น รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาทรัพยากรธรรมชาติ" ครั้งที่ 5 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

ปิดหน้านี้