23 มิถุนายน 2559 เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดงานเลี้ยงรับรองเทิดเกียรติผู้บังคับบัญชา และจัดทำของที่ระลึก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 โดยมีผู้แทนส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร

ปิดหน้านี้