22 มิถุนายน 2559 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการบรรยาย ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ "ท้องถิ่น รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ" รุ่นที่ 3 ในหัวข้อเรื่อง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

ปิดหน้านี้