21 มิถุนายน 2559 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินการฝึกอบรมเยาวชนในโครงการ "ท้องถิ่น รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาทรัพยากรธรรมชาติ" รุ่นที่ 3 โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง รวม 300 คน ร่วมพิธี ณ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

ปิดหน้านี้