20 มิถุนายน 2559 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนททหาร ดำเนินการเปิดการฝึกอบรมประชาชนในโครงการ "ท้องถิ่น รักษ์ น้ำ รักษ์ป่า รักษาทรัพยากรธรรมชาติ" โดยมี พลตรี จรูญ อำภา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธาน มี ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบ่อทอง ปลัดอำเภอบ่อทอง นายกองค์การบริการส่วนตำบลพลวงทอง และประชาชนในพื้นที่รวม 300 คน ร่วมพิธี ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

ปิดหน้านี้