9 มิถุนายน 2559 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินการฝึกอบรมเยาวชนในโครงการ "ท้องถิ่น รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาทรัพยากรธรรมชาติ" รุ่นที่ 2 เพื่อปลูกจิตสำนึกรัก เทิดทูนสถาบันเพื่อร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 9 ถึง 11 มิถุนายน 2559 โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ร่วมพิธี ณ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรีทั้งนี้ คณะครูฝึก ครูและนักเรียน ได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

ปิดหน้านี้