9 มิถุนายน 2559 เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร นำข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณ ชั้น 4 กรมกิจการพลเรือนทหาร

ปิดหน้านี้