8 มิถุนายน 2559 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินการปิดการฝึกอบรมเยาวชนในโครงการ "ท้องถิ่น รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาทรัพยากรธรรมชาติ" รุ่นที่ 1 โดยมี รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ รวม 300 คน ร่วมพิธี ณ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

ปิดหน้านี้