25 เมษายน 2559 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ ให้กับเยาวชนในโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2559 โดยมี พลตรี วิทยา ขันธอุบล รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นหัวหน้าคณะ ซึ่งเยาวชนได้ไปทัศนศึกษาและเยี่ยมชม สนามกีฬาแห่งชาติ ห้องสมุดกีฬา กิจกรรมสันทนาการ และได้เรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทย เพื่อทราบถึงประวัติความเป็นมาและประโยชน์จากการเล่นกีฬา ณ สนามกีฬาแห่งชาติ (ศุภชลาศัย)

ปิดหน้านี้