วันที่ เรื่อง เปิด

22 มิ.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพอากาศ ส่วนราชการพลเรือน และภาคประชาสังคม จัดการฝึกการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ในการฝึกการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2560

ภาษาไทย

22 มิ.ย.60

เจ้ากรมยุทธการทหาร เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารบริการน้ำดื่ม ในการฝึกการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2560

ภาษาไทย

22 มิ.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย และกองทัพบก กองทัพเรือ ส่วนราชการพลเรือน และภาคประชาสังคม จัดการฝึกการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล (Search and rescue : SAR) ในการฝึกการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2560

ภาษาไทย

21 มิ.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย และกองทัพเรือ จัดการฝึกการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพื้นที่ตัดขาด/การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ในการฝึกการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2560

ภาษาไทย

21 มิ.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับ จังหวัดระยอง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ประชุมและติดตามการฝึกซ้อมแผนของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2560

ภาษาไทย

20 มิ.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก และหน่วยงานภาคประชาสังคม จัดการฝึกการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีอาคารถล่ม (Buliding Collapsed) ในการฝึกการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๐ (กฝร.๖๐) ณ บริเวณอาคารร้าง ชายหาด

ภาษาไทย

19 มิ.ย.60

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2560

ภาษาไทย

19 มิ.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีเปิดการอบรมก่อนการฝึกการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2560

ภาษาไทย

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 8 รายการ

หน้า 1 / 1

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0027 วินาที