วันที่ เรื่อง ภารกิจ ภาพ ขนาด ไทย EN

29 ส.ค.60

การประชุมคณะกรรมการระดับสูง ไทย – เมียนมา ครั้งที่ 5 (5th Thai – Myanmar High Level Committee Meeting)

ผบ.ทสส. /60/08/29@A1E2h/

1 MB.

ภาษาไทย -

28 ส.ค.60

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการให้ความรู้ทางการเงินเพื่อข้าราชการทหาร ระหว่าง กองบัญชาการกองทัพไทย กับ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ผบ.ทสส. /60/08/28@A1O6g/

1.4 MB.

ภาษาไทย -

25 ส.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการฝึกหน่วยบรรเทาสาธารณภัย

ผบ.ทสส. /60/08/25@B1A8v/

3 MB.

ภาษาไทย -

23 ส.ค.60

เสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกร่วมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันจิตวิทยาความมั่งคง และโรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2560

บก.ทท.
/60/08/23@B2U6r/

1.5 MB.

ภาษาไทย -

23 ส.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองทัพสิงคโปร์ เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพไทย

ผบ.ทสส. /60/08/23@A1A6q/

1.5 MB.

ภาษาไทย -

22 ส.ค.60

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล กับถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

บก.ทท.
/60/08/22@C2O5o/

1.3 MB.

ภาษาไทย -

22 ส.ค.60

เสนาธิการทหาร ประธานพิธีเปิดการฝึกฝ่ายเสนาธิการผสมส่วนเพิ่มนานาชาติ (MPAT TE 31)

บก.ทท.
/60/08/22@A2A4z/

1.4 MB.

ภาษาไทย -

16 ส.ค.60

พิธีเปิดงานนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย

ผบ.ทสส. /60/08/16@A1U8i/

1.6 MB.

ภาษาไทย -

12 ส.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร

ผบ.ทสส. /60/08/12@D1I4c/

0.9 MB.

ภาษาไทย -

12 ส.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วย ผู้บัญชาการเหล่าทัพ นายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพไทย และภริยา ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ผบ.ทสส. /60/08/12@B1A6e/

0.3 MB.

ภาษาไทย -

11 ส.ค.60

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกองบัญชาการกองทัพไทย ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

บก.ทท.
/60/08/11@C2A0e/

0.4 MB.

ภาษาไทย -

11 ส.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560

ผบ.ทสส. /60/08/11@B1E9z/

2.8 MB.

ภาษาไทย -

8 ส.ค.60

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะ รองผู้อำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นประธานในการประชุมกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กอ.นชท.)

บก.ทท.
/60/08/08@A2A0p/

3.4 MB.

ภาษาไทย -

5 ส.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ 130 ปี

ผบ.ทสส. /60/08/05@C1O4n/

0.5 MB.

ภาษาไทย -

4 ส.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมบริจาคเงิน “ประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี”

ผบ.ทสส. /60/08/04@K1O8h/

0.5 MB.

ภาษาไทย -

4 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย ปล่อยขบวนรถสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดสกลนคร และพื้นที่ใกล้เคียง)

ผบ.ทสส. /60/08/04@A1E7l/

2.6 MB.

ภาษาไทย -

3 ส.ค.60

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่กึม

บก.ทท.
/60/08/03@L2I5n/

4.8 MB.

ภาษาไทย -

3 ส.ค.60

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ ในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียนภายใต้หัวข้อ เชื่อมอาเซียนเชื่อมโลก : ในโอกาส 50 ปี อาเซียน

บก.ทท.
/60/08/03@E2I1j/

0.8 MB.

ภาษาไทย -

2 ส.ค.60

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ ในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียนภายใต้หัวข้อ "เชื่อมอาเซียนเชื่อมโลก : ในโอกาส 50 ปี อาเซียน"

บก.ทท.
/60/08/02@C2O8m/

0.7 MB.

ภาษาไทย -

2 ส.ค.60

รองเสนาธิการทหาร ตรสจเยี่ยมการปฏิบัติงาน การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทย (ส่วนหน้า)

บก.ทท.
/60/08/02@B2O5n/

4 MB.

ภาษาไทย -

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 420 รายการ

หน้า 7 / 21

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.1224 วินาที