วันที่ เรื่อง ภารกิจ ภาพ ขนาด ไทย EN

12 ม.ค.61

รองเสนาธิการทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งรับฟังสรุปผลการปฏิบัติราชการของกรมแผนที่ทหาร

บก.ทท.
/61/01/12@B2E4f/

0 MB.

ภาษาไทย -

10 ม.ค.61

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

ผบ.ทสส. /61/01/10@D1A7l/

0 MB.

ภาษาไทย -

10 ม.ค.61

เสนาธิการทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของโรงเรียนเตรียมทหาร

ผบ.ทสส. /61/01/10@B1O9z/

0 MB.

ภาษาไทย -

9 ม.ค.61

รองเสนาธิการทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยม พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบบริเวณแนวชายแดนไทย - เมียนมา

บก.ทท.
/61/01/09@C3A7k/

0 MB.

ภาษาไทย -

9 ม.ค.61

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ผบ.ทสส. /61/01/09@B3E0q/

0 MB.

ภาษาไทย -

8 ม.ค.61

รองเสนาธิการทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยม พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบบริเวณแนวชายแดนไทย-เมียนมา

บก.ทท.
/61/01/08@D2E5w/

0 MB.

ภาษาไทย -

8 ม.ค.61

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลของกรมยุทธบริการทหาร

ผบ.ทสส. /61/01/08@C1E5l/

0 MB.

ภาษาไทย -

8 ม.ค.61

เสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ พลโท Pham Ngoc Hung เจ้ากรมข่าวทหาร กองทัพเวียดนาม และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนข่าวกรองไทย - เวียดนาม ครั้งที่ 8

บก.ทท.
/61/01/08@A2O2s/

0 MB.

ภาษาไทย -

3 ม.ค.61

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญหน่วยที่ปฏิบัติงานในสนาม เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลในทุกระดับที่ปฏิบัติงานในสนามตามแนวชายแดนด้านตะวันตก

ผบ.ทสส. /61/01/03@B1E8k/

0 MB.

ภาษาไทย -

26 ธ.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าอวยพร พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เนื่องในวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลปีใหม่ พ.ศ.2561

ผบ.ทสส. /60/12/26@A3U5f/

0 MB.

ภาษาไทย English

25 ธ.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญหน่วยที่ปฏิบัติงานในสนาม ในพื้นที่ของ กองทัพภาคที่ 1

ผบ.ทสส. /60/12/25@C1U5g/

0 MB.

ภาษาไทย -

21 ธ.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปไทย - ลาว (General Border Committee:GBC) ครั้งที่ 24

ผบ.ทสส. /60/12/21@B1O1s/

0 MB.

ภาษาไทย -

20 ธ.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบัญชาการกองทัพไทย

ผบ.ทสส. /60/12/20@D1I6j/

0 MB.

ภาษาไทย -

19 ธ.ค.60

รอง​เสนาธิการทหาร  เป็นประธานการประชุมการจัดแสดงกิจกรรมของทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

บก.ทท.
/60/12/19@E2I4i/

0 MB.

ภาษาไทย -

19 ธ.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับคณะนายทหารจากกองทัพเวียดนาม

ผบ.ทสส. /60/12/19@D3I7t/

0 MB.

ภาษาไทย -

19 ธ.ค.60

รอง​เสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่ 41 ในโอกาสเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของกองบัญชาการกองทัพไทย

บก.ทท.
/60/12/19@B2O1p/

0 MB.

ภาษาไทย -

15 ธ.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ เดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น กระชับความสัมพันธ์

ผบ.ทสส. /60/12/15@C1U2o/

0 MB.

ภาษาไทย -

13 ธ.ค.60

รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทหารอีสานเข้ากรุง”

บก.ทท.
/60/12/13@B2U5g/

0 MB.

ภาษาไทย -

8 ธ.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และคณะ

ผบ.ทสส. /60/12/08@F1A4s/

0 MB.

ภาษาไทย -

7 ธ.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางเยือนประเทศมาเลเซีย อย่างเป็นทางการ โดยมี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซีย ให้การต้อนรับ

ผบ.ทสส. /60/12/07@D1A6h/

0 MB.

ภาษาไทย -

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 468 รายการ

หน้า 5 / 24

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.1207 วินาที