วันที่ เรื่อง ภารกิจ ภาพ ขนาด ไทย EN

23 ก.พ.61

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิก เป็นประธานร่วมในพิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 2018

ผบ.ทสส. /61/02/23@B1I3w/

0 MB.

ภาษาไทย -

22 ก.พ.61

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและสังเกตการณ์ การฝึกการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย ของศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตาบลท่าถ่าน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

บก.ทท.
/61/02/22@D2O9n/

0 MB.

ภาษาไทย -

22 ก.พ.61

พิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ภายใต้โครงการช่วยเหลือประชาชน ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 2018

บก.ทท.
/61/02/22@C2A8r/

0 MB.

ภาษาไทย -

22 ก.พ.61

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิก และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพไทย

ผบ.ทสส. /61/02/22@B1E2s/

0 MB.

ภาษาไทย -

22 ก.พ.61

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ กองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น และคณะ ในโอกาสเดินทางมาอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกองทัพไทย

ผบ.ทสส. /61/02/22@A1U8z/

1 MB.

ภาษาไทย -

20 ก.พ.61

รอง​เสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 5

บก.ทท.
/61/02/20@B2A4t/

0 MB.

ภาษาไทย -

20 ก.พ.61

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการประกอบพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

ผบ.ทสส. /61/02/20@A1A4t/

1.4 MB.

ภาษาไทย -

19 ก.พ.61

ผู้บัญชาการนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ผบ.ทสส. /61/02/19@E1I5q/

1.1 MB.

ภาษาไทย -

17 ก.พ.61

การฝึกอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง

บก.ทท.
/61/02/17@B2O6r/

0 MB.

ภาษาไทย -

17 ก.พ.61

การฝึกปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก การฝึกคอบร้าโกลด์ 2018

บก.ทท.
/61/02/17@A2E4v/

0 MB.

ภาษาไทย -

16 ก.พ.61

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมา พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

ผบ.ทสส. /61/02/16@C1U3z/

0 MB.

ภาษาไทย -

16 ก.พ.61

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับกำลังพลกองทัพสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ผบ.ทสส. /61/02/16@A1U1a/

0 MB.

ภาษาไทย -

15 ก.พ.61

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทยซึ่งเข้าเยี่ยมคำนับเพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่

ผบ.ทสส. /61/02/15@A1A8e/

0 MB.

ภาษาไทย -

13 ก.พ.61

พิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 2018

ผบ.ทสส. /61/02/13@A1O0y/

0 MB.

ภาษาไทย -

7 ก.พ.61

ประธานคณะเสนาธิการร่วมกองทัพสหรัฐอเมริกา เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

ผบ.ทสส. /61/02/07@A1U8s/

0.9 MB.

ภาษาไทย -

4 ก.พ.61

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการ

ผบ.ทสส. /61/02/04@A1A5r/

0 MB.

ภาษาไทย -

2 ก.พ.61

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมกรมแผนที่ทหาร และรับฟังสรุปผลการปฏิบัติราชการพร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงาน

ผบ.ทสส. /61/02/02@D1I2g/

0 MB.

ภาษาไทย -

1 ก.พ.61

รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดศิลปิน ดารา นักแสดงถ่ายภาพร่วมกับประชาชนในพื้นที่การจัด งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว

บก.ทท.
/61/02/01@B2U8t/

0 MB.

ภาษาไทย -

1 ก.พ.61

รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมบุคลลพลเรือนที่ผ่านการคัดสรรบรรจุเข้ารับราชการทหารของกองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

บก.ทท.
/61/02/01@A2E9r/

0 MB.

ภาษาไทย -

30 ม.ค.61

รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานการประชุม การจัดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว"

บก.ทท.
/61/01/30@B2A1s/

0 MB.

ภาษาไทย -

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 468 รายการ

หน้า 3 / 24

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.1059 วินาที