วันที่ เรื่อง ภารกิจ ภาพ ขนาด ไทย EN

7 มิ.ย.59

พิธีแถลงข่าว การแข่งขันกีฬากองทัพไทยปีมหามงคล ครั้งที่ 49 ประจำปี 255

บก.ทท.
/59/06/07@B2U9t/

1.4 MB.

ภาษาไทย English

7 มิ.ย.59

เสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ ผู้ช่วยทูตทหารอากาศ ทหารบก และทหารเรือ สาธารณรัฐอิตาลี ประจำกรุงเทพมหานคร ถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย

บก.ทท.
/59/06/07@A2I2t/

2.5 MB.

ภาษาไทย English

2 มิ.ย.59

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขุดลอกลำน้ำสาขาแม่ปิง

ผบ.ทสส. /59/06/02@A1E8f/

16.2 MB.

ภาษาไทย English

27 พ.ค.59

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด นำผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมาเยี่ยมชมหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ผบ.ทสส. /59/05/27@C1I6x/

4.6 MB.

ภาษาไทย English

27 พ.ค.59

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางไปถวายสิ่งปลูกสร้าง ตามโครงการบูรณปฏิสังขรณ์ วัดในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 9 วัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558

บก.ทท.
/59/05/27@B2E2c/

1.1 MB.

ภาษาไทย English

25 พ.ค.59

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมา ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพไทย

ผบ.ทสส. /59/05/25@A1O7y/

22.2 MB.

ภาษาไทย English

24 พ.ค.59

เสนาธิการทหาร/ประธานอนุกรรมการ ได้ร่วมหารือเเนวทางการบูรณาการจัดการน้ำเเละการบริหารจัดการฐานข้อมูล กับ ผู้เเทนบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)

บก.ทท.
/59/05/24@A2E6e/

1.2 MB.

ภาษาไทย English

22 พ.ค.59

รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถพิเศษ หลักสูตรจู่โจมทหารม้า (เสือคาบดาบ) รุ่นที่ 47

บก.ทท.
/59/05/22@A2U0r/

2.1 MB.

ภาษาไทย English

19 พ.ค.59

เสนาธิการทหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณาการการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามนโยบายของรัฐบาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บก.ทท.
/59/05/19@A3I3s/

1.1 MB.

ภาษาไทย English

17 พ.ค.59

พิธีส่งมอบผลงานตามโครงการปรับปรุงพัฒนาวัด ณ วัดห้วยทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

บก.ทท.
/59/05/17@C2A0j/

1.9 MB.

ภาษาไทย English

17 พ.ค.59

พิธีส่งมอบผลงานตามโครงการปรับปรุงพัฒนาวัด ณ วัดสว่างอารมณ์ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ผบ.ทสส. /59/05/17@B1A8h/

4.5 MB.

ภาษาไทย English

13 พ.ค.59

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ ประธานมูลนิธิ Sasakawa Peace Foundation สหรัฐอเมริกา

ผบ.ทสส. /59/05/13@B1E1c/

0.7 MB.

ภาษาไทย English

13 พ.ค.59

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานมูลนิธีเพื่อนสันติภาพ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่และกรรมการมูลนิธิเพื่อนสันติภาพ

ผบ.ทสส. /59/05/13@A1O8w/

4.3 MB.

ภาษาไทย English

12 พ.ค.59

รองเสนาธิการทหาร ตรวจเยี่ยมการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) กลุ่มการฝึกด้านกิจการพลเรือน การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2559 (กฝกร.กฝร.59)

บก.ทท.
/59/05/12@A2I3d/

14 MB.

ภาษาไทย English

11 พ.ค.59

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลเรือเอก Tin Aung San ผู้บัญชาการทหารเรือเมียนมา

บก.ทท.
/59/05/11@B2A8q/

1.3 MB.

ภาษาไทย English

10 พ.ค.59

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานให้การต้อนรับ คณะเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก จากประเทศต่างๆ

บก.ทท.
/59/05/10@D3E3h/

16.6 MB.

ภาษาไทย English

10 พ.ค.59

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เยือนสาธารณรัฐเกาหลีอย่างเป็นทางการ

ผบ.ทสส. /59/05/10@B1O7i/

2.9 MB.

ภาษาไทย English

4 พ.ค.59

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมกรมยุทธบริการทหาร

ผบ.ทสส. /59/05/04@C1E0s/

3.4 MB.

ภาษาไทย English

4 พ.ค.59

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตรการทูตฝ่ายทหารแบบรวมการ รุ่นที่ 24

บก.ทท.
/59/05/04@B3A1j/

15.6 MB.

ภาษาไทย English

2 พ.ค.59

เสนาธิการทหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกำกับ ติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

บก.ทท.
/59/05/02@A2I6r/

1.6 MB.

ภาษาไทย English

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 420 รายการ

หน้า 20 / 21

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.099 วินาที