วันที่ เรื่อง ภารกิจ ภาพ ขนาด ไทย EN

22 ม.ค.61

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พันเอก โรเจอร์ เลวิส (Roger Lewis) ผู้ช่วยทูตทหารสหราชอาณาจักร ประจำกรุงเทพฯ

ผบ.ทสส. /61/01/22@A3O9w/

1.3 MB.

ภาษาไทย -

19 ม.ค.61

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของโรงเรียนช่างฝึมือทหาร พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบััติและขวัญกำลังใจ แก่ข้าราชการและนักเรียนช่างฝีมือทหาร

ผบ.ทสส. /61/01/19@E1A4a/

3.2 MB.

ภาษาไทย -

19 ม.ค.61

ภาพวาดฝีพระหัตถ์พร้อมคำอำนวยพรพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 256

ผบ.ทสส. /61/01/19@C1E3k/

0.7 MB.

ภาษาไทย -

19 ม.ค.61

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด จัดพิธีรับมอบภาพวาดฝีพระหัตถ์พร้อมคำอำนวยพรพระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 5,000 ชุด

ผบ.ทสส. /61/01/19@B1U4s/

0.8 MB.

ภาษาไทย -

18 ม.ค.61

เสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทยประจำปี พ.ศ. 2561

บก.ทท.
/61/01/18@D2I7n/

1.2 MB.

ภาษาไทย -

18 ม.ค.61

รองเสนาธิการทหาร 2 และคณะ เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังใจพร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ ทหาร ตำรวจ และพลอาสาสมัคร

บก.ทท.
/61/01/18@C2I9a/

0.8 MB.

ภาษาไทย -

18 ม.ค.61

รองเสนาธิการทหาร และคณะ เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังใจพร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ ทหาร ตำรวจ และพลอาสาสมัคร

บก.ทท.
/61/01/18@B2U2t/

1.2 MB.

ภาษาไทย -

18 ม.ค.61

กองทัพไทย จัดงานวันกองทัพไทย ประจำปี 2561

ผบ.ทสส. /61/01/18@A1I9s/

3.1 MB.

ภาษาไทย -

17 ม.ค.61

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญหน่วยปฏิบัติงานในสนาม ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2 ณ ฐานปฏิบัติการพลาญยาว และผามออีแดง

ผบ.ทสส. /61/01/17@C1E2b/

5.6 MB.

ภาษาไทย -

16 ม.ค.61

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญหน่วยปฏิบัติงานในสนาม ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2

ผบ.ทสส. /61/01/16@A1O0o/

2.5 MB.

ภาษาไทย -

15 ม.ค.61

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลโท เพอร์รี่ ลิม เช็ง หย่าว (Perry Lim Cheng Yeow) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองทัพสิงคโปร์ และคณะ

ผบ.ทสส. /61/01/15@B1O9x/

1.6 MB.

ภาษาไทย -

13 ม.ค.61

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดแสดงกิจกรรมของทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

ผบ.ทสส. /61/01/13@A1A3f/

10.6 MB.

ภาษาไทย -

12 ม.ค.61

รองเสนาธิการทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งรับฟังสรุปผลการปฏิบัติราชการของกรมแผนที่ทหาร

บก.ทท.
/61/01/12@B2E4f/

0.7 MB.

ภาษาไทย -

10 ม.ค.61

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

ผบ.ทสส. /61/01/10@D1A7l/

1.4 MB.

ภาษาไทย -

10 ม.ค.61

เสนาธิการทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของโรงเรียนเตรียมทหาร

ผบ.ทสส. /61/01/10@B1O9z/

0 MB.

ภาษาไทย -

9 ม.ค.61

รองเสนาธิการทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยม พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบบริเวณแนวชายแดนไทย - เมียนมา

บก.ทท.
/61/01/09@C3A7k/

1.9 MB.

ภาษาไทย -

9 ม.ค.61

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ผบ.ทสส. /61/01/09@B3E0q/

1.3 MB.

ภาษาไทย -

8 ม.ค.61

รองเสนาธิการทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยม พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบบริเวณแนวชายแดนไทย-เมียนมา

บก.ทท.
/61/01/08@D2E5w/

0.7 MB.

ภาษาไทย -

8 ม.ค.61

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลของกรมยุทธบริการทหาร

ผบ.ทสส. /61/01/08@C1E5l/

2.6 MB.

ภาษาไทย -

8 ม.ค.61

เสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ พลโท Pham Ngoc Hung เจ้ากรมข่าวทหาร กองทัพเวียดนาม และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนข่าวกรองไทย - เวียดนาม ครั้งที่ 8

บก.ทท.
/61/01/08@A2O2s/

0.8 MB.

ภาษาไทย -

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 420 รายการ

หน้า 2 / 21

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.1043 วินาที