วันที่ เรื่อง ภารกิจ ภาพ ขนาด ไทย EN

10 เม.ย.61

รองเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก Scott Burnside ตำแหน่ง Chief,South East Asia Policy Division,Strategic Planning and Policy (J5), US Pacific Command และคณะ

บก.ทท.
/61/04/10@B3O3q/

0.6 MB.

ภาษาไทย -

10 เม.ย.61

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการทหารอากาศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผบ.ทสส. /61/04/10@A1A4j/

1 MB.

ภาษาไทย -

6 เม.ย.61

รอง​เสนาธิการทหาร และคณะ พน้อมด้วยข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช

บก.ทท.
/61/04/06@A2E8s/

0.8 MB.

ภาษาไทย -

5 เม.ย.61

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 33

บก.ทท.
/61/04/05@A2U4i/

0.9 MB.

ภาษาไทย -

4 เม.ย.61

คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย และคณะนักกีฬาฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทย เข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ผบ.ทสส. /61/04/04@B1I5p/

0.9 MB.

ภาษาไทย -

3 เม.ย.61

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการทหารอากาศเมียนมา

ผบ.ทสส. /61/04/03@B1O5z/

1 MB.

ภาษาไทย -

2 เม.ย.61

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพล สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย

ผบ.ทสส. /61/04/02@A3O6y/

1 MB.

ภาษาไทย -

30 มี.ค.61

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมกำลังพลทหาร กรมข่าวทหาร กรมยุทธการทหาร กรมส่งกำลังบำรุงทหาร และสำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย

ผบ.ทสส. /61/03/30@B1A8j/

1.4 MB.

ภาษาไทย -

30 มี.ค.61

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พิธีปฐมนิเทศ และมอบห้องพักอาศัยให้กับกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี พ.ศ.2561

ผบ.ทสส. /61/03/30@A1A9u/

1.6 MB.

ภาษาไทย -

27 มี.ค.61

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ

ผบ.ทสส. /61/03/27@B1E3j/

0 MB.

ภาษาไทย -

23 มี.ค.61

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการประกอบพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560

ผบ.ทสส. /61/03/23@C1U8d/

1.6 MB.

ภาษาไทย -

20 มี.ค.61

อดีตผู้บัญชาการทหารบก กองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ผบ.ทสส. /61/03/20@A1U9n/

1 MB.

ภาษาไทย -

16 มี.ค.61

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการจัดงานวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2561 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย

ผบ.ทสส. /61/03/16@A1E4u/

2.4 MB.

ภาษาไทย -

15 มี.ค.61

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 รุ่น “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”

ผบ.ทสส. /61/03/15@B1I9n/

0.6 MB.

ภาษาไทย -

14 มี.ค.61

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการทหารเรือสิงคโปร์ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

ผบ.ทสส. /61/03/14@C1U1j/

1 MB.

ภาษาไทย -

12 มี.ค.61

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ คณะเกษตรกรและเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ผบ.ทสส. /61/03/12@A1E3y/

0.6 MB.

ภาษาไทย -

8 มี.ค.61

รอง​เสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ นักศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยกองทัพบก ชุดที่ 63 ปีการศึกษา 2561 ในโอกาสเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของกองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย

บก.ทท.
/61/03/08@A2I9c/

0.9 MB.

ภาษาไทย -

5 มี.ค.61

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

ผบ.ทสส. /61/03/05@A1U1i/

1.4 MB.

ภาษาไทย -

2 มี.ค.61

รองเสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ พลจัตวา Duong Uddam ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการภายนอก กรมข่าวทหาร กัมพูชา ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย

บก.ทท.
/61/03/02@B2U7m/

0 MB.

ภาษาไทย -

27 ก.พ.61

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางเยือนเนการาบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทย กับกองทัพบรูไน

ผบ.ทสส. /61/02/27@A1I6r/

0 MB.

ภาษาไทย -

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 468 รายการ

หน้า 2 / 24

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.1223 วินาที