วันที่ เรื่อง ภารกิจ ภาพ ขนาด ไทย EN

28 มิ.ย.59

รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายสำคัญของผู้บังคับบัญชา

บก.ทท.
/59/06/28@D2I3f/

14.3 MB.

ภาษาไทย English

28 มิ.ย.59

เสนาธิการทหารพร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการขุดลอกลำน้ำสาขาแม่ปิง (เเม่น้ำลี้ เเละลำน้ำเเม่ทา)

บก.ทท.
/59/06/28@C2A8v/

18.4 MB.

ภาษาไทย English

28 มิ.ย.59

รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีถวายสิ่งปลูกสร้าง ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บก.ทท.
/59/06/28@B2O5o/

5.4 MB.

ภาษาไทย English

24 มิ.ย.59

รองเสนาธิการทหารมอบหมายให้เจ้ากรมยุทธการทหาร เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายสำคัญของผู้บังคับบัญชา ให้กับกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย (พื้นที่แจ้งวัฒนะ)

บก.ทท.
/59/06/24@B3O4p/

8 MB.

ภาษาไทย English

24 มิ.ย.59

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2559

ผบ.ทสส. /59/06/24@A1E6l/

8.8 MB.

ภาษาไทย English

23 มิ.ย.59

พิธีปิดการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ปีมหามงคล ครั้งที่ 49 ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬากองทัพบก

บก.ทท.
/59/06/23@D2O2i/

47.6 MB.

ภาษาไทย English

22 มิ.ย.59

การประชุมชี้แจงนโยบายสำคัญของผู้บังคับบัญชา ให้กับกำลังพลของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

บก.ทท.
/59/06/22@D2E4o/

4.7 MB.

ภาษาไทย English

22 มิ.ย.59

เสนาธิการทหาร ในฐานะเสนาธิการ ศูนยอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส. ครั้งที่ 2 /59

บก.ทท.
/59/06/22@C2E1r/

0.4 MB.

ภาษาไทย English

22 มิ.ย.59

รองเสนาธิการทหาร พร้อมคณะ ตรวจรับครุภัณฑ์สายสื่อสาร

บก.ทท.
/59/06/22@B2U4f/

1.9 MB.

ภาษาไทย English

21 มิ.ย.59

เสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำกรุงเทพฯ เพื่ออำลาตำแหน่งเนื่องในโอกาสครบวาระ

บก.ทท.
/59/06/21@A2A0s/

5.6 MB.

ภาษาไทย English

20 มิ.ย.59

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

บก.ทท.
/59/06/20@C2O6j/

0.7 MB.

ภาษาไทย English

17 มิ.ย.59

ประชุมเตรียม การฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2559

บก.ทท.
/59/06/17@D2A1k/

0.6 MB.

ภาษาไทย English

17 มิ.ย.59

เสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีถวายโครงการปรับปรุงพัฒนาวัดในพื้นที่ทุรกันดาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558

บก.ทท.
/59/06/17@B2E4u/

8.5 MB.

ภาษาไทย English

17 มิ.ย.59

รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายสำคัญของผู้บังคับบัญชา ให้กับกำลังพลของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ณ แหล่งชุมนุมสื่อสารทหาร กรมการสื่อสารทหาร

บก.ทท.
/59/06/17@A2E1y/

2.1 MB.

ภาษาไทย English

16 มิ.ย.59

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬากองทัพไทยปีมหามงคล ครั้งที่ 49 ประจำปี 2559

ผบ.ทสส. /59/06/16@B1I6o/

4.5 MB.

ภาษาไทย English

15 มิ.ย.59

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลอากาศจัตวา เมอร์วิน ตัน เวย มิง ผู้บัญชาการทหารอากาศกองทัพสิงคโปร์

ผบ.ทสส. /59/06/15@A1E2x/

3.2 MB.

ภาษาไทย English

14 มิ.ย.59

ประชุมชี้แจงนโยบายที่สำคัญ ณ นทพ.

บก.ทท.
/59/06/14@A2A4y/

2.7 MB.

ภาษาไทย English

13 มิ.ย.59

รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำของที่ระลึกและงานเลี้ยงรับรองเทิดเกียรติผู้บังคับบัญชาชั้นสูง สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

บก.ทท.
/59/06/13@A3O7x/

3.6 MB.

ภาษาไทย English

12 มิ.ย.59

เสนาธิการทหาร เดินทางตรวจเยี่ยมการสอบบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2559

บก.ทท.
/59/06/12@A2E4i/

7.9 MB.

ภาษาไทย English

9 มิ.ย.59

รองเสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ พลโท Mya Tun Oo เจ้ากรมข่าวทหาร เมียนมา เนื่องในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข่าวกรอง ไทย - เมียนมา ครั้งที่ 5

บก.ทท.
/59/06/09@B2U6n/

2.7 MB.

ภาษาไทย English

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 420 รายการ

หน้า 19 / 21

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.1038 วินาที