วันที่ เรื่อง ภารกิจ ภาพ ขนาด ไทย EN

23 ก.ย.59

ผู้บัญชาการทหารสุงสุด เป็นประธานจัดงานเลี้ยงเทิดเกียรติผู้บังคับบัญชาชั้นสูง สังกัดกองบัญขาการกองทัพไทย ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

ผบ.ทสส. /59/09/23@A1A0a/

0 MB.

ภาษาไทย -

22 ก.ย.59

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางไปเยี่ยมอำลากองทัพเรือ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

ผบ.ทสส. /59/09/22@A1U0n/

0 MB.

ภาษาไทย English

21 ก.ย.59

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีอำลาและรับนโยบายจาก ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ของข้าราชการที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ผบ.ทสส. /59/09/21@A1O5i/

0 MB.

ภาษาไทย English

19 ก.ย.59

เสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการ MOD-X PROJECT (MEDICAL OFFICE DELIVERY EXPRESS)

บก.ทท.
/59/09/19@D2O3p/

0 MB.

ภาษาไทย English

19 ก.ย.59

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีเทิดเกียรติ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ผบ.ทสส. /59/09/19@C1O5d/

0 MB.

ภาษาไทย English

16 ก.ย.59

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการและเชิดชูเกียรติ นายทหารชั้นนายพล เหล่าปืนใหญ่เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

ผบ.ทสส. /59/09/16@B1O4d/

0 MB.

ภาษาไทย English

15 ก.ย.59

รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำของที่ระลึกและงานเลี้ยงรับรองเทิดเกียรติผู้บังคับบัญชาชั้นสูง สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559

บก.ทท.
/59/09/15@B3A4p/

0 MB.

ภาษาไทย English

7 ก.ย.59

รองเสนาธิการทหาร และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกร่วมระหว่างคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทหารกับคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ

บก.ทท.
/59/09/07@A2A6k/

0 MB.

ภาษาไทย English

5 ก.ย.59

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมพิธีเปิดการฝึกร่วมระหว่างคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทหารกับคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (ADMM-Plus Military Medicine-Humanitarian Assistance and Disaster Relief Joint Exe

ผบ.ทสส. /59/09/05@A1E3q/

0 MB.

ภาษาไทย English

2 ก.ย.59

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2559

ผบ.ทสส. /59/09/02@C1E5e/

0 MB.

ภาษาไทย English

1 ก.ย.59

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ ครั้งที่ 2/2559 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2559 และประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของรองนายกรัฐมนต

ผบ.ทสส. /59/09/01@A1O3e/

0 MB.

ภาษาไทย English

26 ส.ค.59

เสนาธิการทหาร เข้ารับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครังที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559

บก.ทท.
/59/08/26@B2I4q/

12.9 MB.

ภาษาไทย English

24 ส.ค.59

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ญี่ปุ่น เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความ

ผบ.ทสส. /59/08/24@A1U6m/

17.3 MB.

ภาษาไทย English

19 ส.ค.59

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 60 ปี ศูนย์รักษาความปลอดภัย ประจำปี 2559

ผบ.ทสส. /59/08/19@B1O0w/

22.2 MB.

ภาษาไทย English

19 ส.ค.59

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีลาสิกขา ตามโครงการอุปสมบทพระสงฆ์ 85 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559

บก.ทท.
/59/08/19@A2U0l/

5.2 MB.

ภาษาไทย English

18 ส.ค.59

รองเสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการอนุสัญญาว่าด้วยทุ่นระเบิดสังหารบุคคล (Implementation Support Unit : ISU) และคณะ

บก.ทท.
/59/08/18@B2U4b/

3.5 MB.

ภาษาไทย English

18 ส.ค.59

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในงานสมโภชพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ครบ 1 รอบ (12 ปี)

ผบ.ทสส. /59/08/18@A1E0o/

26.6 MB.

ภาษาไทย English

17 ส.ค.59

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2559 รวมทั้งเป็นประธานเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

ผบ.ทสส. /59/08/17@C1U3p/

12.4 MB.

ภาษาไทย English

17 ส.ค.59

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีเปลี่ยนพวงมาลัยคล้องพระคชาธาร พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ผบ.ทสส. /59/08/17@A1E1c/

7.7 MB.

ภาษาไทย English

12 ส.ค.59

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัย และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ผบ.ทสส. /59/08/12@A1E4z/

2.2 MB.

ภาษาไทย English

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 468 รายการ

หน้า 19 / 24

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.2034 วินาที