วันที่ เรื่อง ภารกิจ ภาพ ขนาด ไทย EN

18 ม.ค.60

รองเสนาธิการทหาร เดินทางไปเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังใจพร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ทหารผ่านศึกที่พักรักษาตัว เเนื่องในวันกองทัพไทยประจำปี พ.ศ. 2560

บก.ทท.
/60/01/18@C4U2r/

0 MB.

ภาษาไทย English

18 ม.ค.60

กองทัพไทย จัดงานวันกองทัพไทย ประจำปี 2560

ผบ.ทสส. /60/01/18@D1A2a/

0 MB.

ภาษาไทย English

17 ม.ค.60

เสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

บก.ทท.
/60/01/18@D3A6y/

0 MB.

ภาษาไทย -

17 ม.ค.60

เสนาธิการทหาร ตรวจเยี่ยมความพร้อมการดำเนินการพิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณนักรบไทย เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2560

บก.ทท.
/60/01/17@A2A0f/

0 MB.

ภาษาไทย -

16 ม.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ นาย คีริลล์ บาร์สกี (Kirill Barsky) เอกอัครราชทูตรัสเซีย ประจำประเทศไทย เพื่อแนะนำตัว และหารือข้อราชการ

ผบ.ทสส. /60/01/16@E1O6w/

0 MB.

ภาษาไทย English

15 ม.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมบริจาคเงินรายการพิเศษ “ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้” จำนวน 200,000 บาท

ผบ.ทสส. /60/01/15@A3I8u/

0 MB.

ภาษาไทย English

14 ม.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน จัดการแสดงกิจกรรมของทหาร วันเด็กแห่งชาติ 2560 โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กำลังพลกองบัญชาการกอบทัพไทย พร้อมด้วยเยาวชนและผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย

ผบ.ทสส. /60/01/14@A1E1i/

0 MB.

ภาษาไทย English

13 ม.ค.60

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะประธานกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณกองบัญชาการกองทัพไทย ครั้งที่ 3

บก.ทท.
/60/01/13@D1O9i/

0 MB.

ภาษาไทย English

13 ม.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จาก พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์ ประธานคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.4212) ณ ห้องรับรอง 12 กองบัญชาการกองทัพไทย

ผบ.ทสส. /60/01/13@C1U0o/

0 MB.

ภาษาไทย -

12 ม.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้อำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กอ.นชท.)

ผบ.ทสส. /60/01/12@A1U9u/

0 MB.

ภาษาไทย -

10 ม.ค.60

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้าอวยพร พลเรือเอก ณรงค์ ยุทธวงศ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฯ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

บก.ทท.
/60/01/10@F1U1i/

0 MB.

ภาษาไทย English

10 ม.ค.60

เสนาธิการทหาร และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของโรงเรียนเตรียมทหาร โดยมี พลตรี ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร กำลังพลและนักเรียนเตรียมทหาร ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

บก.ทท.
/60/01/10@C3U2c/

0 MB.

ภาษาไทย English

10 ม.ค.60

เสนาธิการทหาร และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญหน่วยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคสนาม ณ กองกำลังบูรพา อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

บก.ทท.
/60/01/10@B3E0x/

0 MB.

ภาษาไทย English

9 ม.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางไปราชการ สาธารณรัฐสิงคโปร์ อย่างเป็นทางการ โดยมี พลโท Perry Lim ผู้บัญชาการทหารสูงสุดสิงคโปร์ ให้การต้อนรับ

ผบ.ทสส. /60/01/09@A1O3f/

0 MB.

ภาษาไทย English

4 ม.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับอุปทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย

ผบ.ทสส. /60/01/04@B1A8m/

0 MB.

ภาษาไทย -

4 ม.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับพลอากาศเอก ชาญชัย ชาญชิดชิงชัย ประธานชมรมนายทหารอาวุโส กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะ ในโอกาสแสดงความยินดีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 และอวยพรเนื่องในวันขื

ผบ.ทสส. /60/01/04@A1O8v/

0 MB.

ภาษาไทย English

3 ต.ค.59

พิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดี กับนายทหารชั้นนายพล สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย

ผบ.ทสส. /59/10/03@A1U6z/

0 MB.

ภาษาไทย -

30 ก.ย.59

พิธีรับ-ส่ง หน้าที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2560

ผบ.ทสส. /59/09/30@A1U2e/

0 MB.

ภาษาไทย -

28 ก.ย.59

เสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร ครบรอบปีที่ 22

บก.ทท.
/59/09/28@A3U6u/

0 MB.

ภาษาไทย English

27 ก.ย.59

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการทหาร เพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าราชการทหารสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ที่เกษียณอายุราชกา

ผบ.ทสส. /59/09/27@A1U7n/

0 MB.

ภาษาไทย English

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 468 รายการ

หน้า 18 / 24

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0778 วินาที