วันที่ เรื่อง ภารกิจ ภาพ ขนาด ไทย EN

26 ม.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป (กชท.) ไทย – ลาว ครั้งที่ 23

ผบ.ทสส. /60/01/26@B1O1z/

1.1 MB.

ภาษาไทย English

25 ม.ค.60

รองเสนาธิการทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการอบรมโครงการ

บก.ทท.
/60/01/25@D2I0q/

0.7 MB.

ภาษาไทย English

25 ม.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการทูตฝ่ายทหาร แบบรวมการ รุ่นที่ 25

ผบ.ทสส. /60/01/25@B1O0f/

0.7 MB.

ภาษาไทย English

25 ม.ค.60

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

บก.ทท.
/60/01/25@A2U8f/

0.7 MB.

ภาษาไทย English

24 ม.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทย พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทย ส่วนหน้า

ผบ.ทสส. /60/01/24@A1U6z/

13.1 MB.

ภาษาไทย English

23 ม.ค.60

เสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินบริจาค จาก นายทองไทร บูรพชัยศรี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมโทร แมชินเนอรี่ จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วต่อไป

บก.ทท.
/60/01/23@B4U6j/

0.7 MB.

ภาษาไทย English

20 ม.ค.60

รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานในฟังปาฐกถาธรรม และการบรรยายพิเศษประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2560

บก.ทท.
/60/01/20@F2A7s/

1 MB.

ภาษาไทย English

20 ม.ค.60

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีรับมอบข้าวสาร อาหารแห้งจาก รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

บก.ทท.
/60/01/20@F2E3l/

1.2 MB.

ภาษาไทย English

20 ม.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผบ.ทสส. /60/01/20@A4I2g/

6.7 MB.

ภาษาไทย English

19 ม.ค.60

เสนาธิการทหาร พร้อมคณะ ร่วมการประชุมฝ่ายอำนวยการระดับอาวุโส ไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ 6

บก.ทท.
/60/01/19@H3A1w/

0.8 MB.

ภาษาไทย -

19 ม.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ พลเอก Sir Gordon Messenger KCB DSO* OBE ADC รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด สหราชอาณาจักร

ผบ.ทสส. /60/01/19@D3U3e/

0.7 MB.

ภาษาไทย English

18 ม.ค.60

รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

บก.ทท.
/60/01/18@G4E0g/

5.9 MB.

ภาษาไทย English

18 ม.ค.60

รองเสนาธิการทหาร เดินทางไปเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังใจพร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ทหารผ่านศึกที่พักรักษาตัว เเนื่องในวันกองทัพไทยประจำปี พ.ศ. 2560

บก.ทท.
/60/01/18@C4U2r/

2.9 MB.

ภาษาไทย English

18 ม.ค.60

กองทัพไทย จัดงานวันกองทัพไทย ประจำปี 2560

ผบ.ทสส. /60/01/18@D1A2a/

4.5 MB.

ภาษาไทย English

17 ม.ค.60

เสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

บก.ทท.
/60/01/18@D3A6y/

2 MB.

ภาษาไทย -

17 ม.ค.60

เสนาธิการทหาร ตรวจเยี่ยมความพร้อมการดำเนินการพิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณนักรบไทย เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2560

บก.ทท.
/60/01/17@A2A0f/

2.5 MB.

ภาษาไทย -

16 ม.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ นาย คีริลล์ บาร์สกี (Kirill Barsky) เอกอัครราชทูตรัสเซีย ประจำประเทศไทย เพื่อแนะนำตัว และหารือข้อราชการ

ผบ.ทสส. /60/01/16@E1O6w/

0.7 MB.

ภาษาไทย English

15 ม.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมบริจาคเงินรายการพิเศษ “ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้” จำนวน 200,000 บาท

ผบ.ทสส. /60/01/15@A3I8u/

0.6 MB.

ภาษาไทย English

14 ม.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน จัดการแสดงกิจกรรมของทหาร วันเด็กแห่งชาติ 2560 โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กำลังพลกองบัญชาการกอบทัพไทย พร้อมด้วยเยาวชนและผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย

ผบ.ทสส. /60/01/14@A1E1i/

8.7 MB.

ภาษาไทย English

13 ม.ค.60

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะประธานกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณกองบัญชาการกองทัพไทย ครั้งที่ 3

บก.ทท.
/60/01/13@D1O9i/

0.7 MB.

ภาษาไทย English

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 420 รายการ

หน้า 15 / 21

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0616 วินาที