วันที่ เรื่อง ภารกิจ ภาพ ขนาด ไทย EN

14 ก.พ.60

ผบ.ทสส. รับเยี่ยม ผบ.กกล.สหรัฐฯ

ผบ.ทสส. /60/02/14@A4I5j/

2.7 MB.

ภาษาไทย English

10 ก.พ.60

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกองบัญชาการกองทัพไทย ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

บก.ทท.
/60/02/10@F4I3p/

0.4 MB.

ภาษาไทย English

10 ก.พ.60

เสนาธิการทหาร พร้อมคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการอาหาร และน้ำดื่มแก่ประชาชน ที่เข้ากราบพระบรมศพ

บก.ทท.
/60/02/10@D2A6v/

2.4 MB.

ภาษาไทย English

9 ก.พ.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

ผบ.ทสส. /60/02/09@D1E0m/

0.6 MB.

ภาษาไทย English

9 ก.พ.60

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการอาหาร และน้ำดื่มแก่ประชาชน ที่เข้ากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณท้องสนามหลวง

บก.ทท.
/60/02/09@C2A1a/

2.4 MB.

ภาษาไทย English

7 ก.พ.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในการตรวจความพร้อมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

ผบ.ทสส. /60/02/07@I1A6m/

2.1 MB.

ภาษาไทย English

7 ก.พ.60

รองเสนาธิการทหาร พร้อมคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการอาหาร

บก.ทท.
/60/02/07@C2A3t/

1.5 MB.

ภาษาไทย English

6 ก.พ.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะ เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อย่างเป็นทางการ

ผบ.ทสส. /60/02/06@E1A6l/

4.2 MB.

ภาษาไทย English

6 ก.พ.60

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย

บก.ทท.
/60/02/06@D2I9o/

2.5 MB.

ภาษาไทย English

3 ก.พ.60

ผู้บัญชาการหารสูงสุด ร่วมคณะ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึกประจำปี พ.ศ.2560

ผบ.ทสส. /60/02/03@G1A3o/

0.7 MB.

ภาษาไทย English

3 ก.พ.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทยในการแจกจ่ายอาหารและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ

ผบ.ทสส. /60/02/03@D2A5l/

1.6 MB.

ภาษาไทย English

3 ก.พ.60

เสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ พันเอก Daokai Lerdlivanh ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

บก.ทท.
/60/02/03@B2U0r/

0.9 MB.

ภาษาไทย English

2 ก.พ.60

รองเสนาธิการทหาร พร้อมคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย

บก.ทท.
/60/02/02@E2O7m/

1.3 MB.

ภาษาไทย English

2 ก.พ.60

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีรับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,545,000 .- บาท และสิ่งของมูลค่า 65,000.- บาท

บก.ทท.
/60/02/02@D2O0k/

1 MB.

ภาษาไทย English

1 ก.พ.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะ เดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย อย่างเป็นทางการ เพื่อหารือข้อราชการและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ

ผบ.ทสส. /60/02/01@I1I7d/

4.1 MB.

ภาษาไทย -

1 ก.พ.60

รองเสนาธิการทหาร พร้อมคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการอาหาร และน้ำดื่มแก่ประชาชน ที่เข้ากราบพระบรมศพ

บก.ทท.
/60/02/01@E2I7r/

2.1 MB.

ภาษาไทย -

1 ก.พ.60

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติและให้ขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการอาหาร และน้ำดื่มแก่ประชาชน ที่เข้ากราบพระบรมศพ

บก.ทท.
/60/02/01@B2E5l/

2.5 MB.

ภาษาไทย English

30 ม.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560

ผบ.ทสส. /60/01/30@A1E4m/

0.6 MB.

ภาษาไทย English

27 ม.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้าร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ 59 และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2560 เพื่อมอบรางวัล เกียรติยศจักรดาว แก่ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารที่มีผลงานดีเด่น ณ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก

ผบ.ทสส. /60/01/27@A3O2u/

1.7 MB.

ภาษาไทย English

26 ม.ค.60

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ฝ่ายกิจการบริหารประเทศญี่ปุ่น

บก.ทท.
/60/01/26@C1O8q/

0.8 MB.

ภาษาไทย English

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 420 รายการ

หน้า 14 / 21

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.1913 วินาที