วันที่ เรื่อง ภารกิจ ภาพ ขนาด ไทย EN

4 เม.ย.60

รับเยี่ยมคำนับ ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ประจำกรุงเทพฯในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อหารือข้อราชการ

บก.ทท.
/60/04/04@A2A8t/

1.2 MB.

ภาษาไทย -

3 เม.ย.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นนายพล สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย

ผบ.ทสส. /60/04/03@B1O3c/

2 MB.

ภาษาไทย -

3 เม.ย.60

รองเสนาธิการทหาร ร่วมประชุม รปภ. และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560

บก.ทท.
/60/04/03@A2E2i/

0.8 MB.

ภาษาไทย -

31 มี.ค.60

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ลงนามในสัญญาฯจำนวน 4 สัญญา ระหว่างกองทัพไทย กับ 4 บริษัทคู่สัญญา

บก.ทท.
/60/03/31@B2I4w/

1.5 MB.

ภาษาไทย -

30 มี.ค.60

การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 12 ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา

ผบ.ทสส. /60/03/30@A1E3y/

2.2 MB.

ภาษาไทย -

29 มี.ค.60

รองเสนาธิการทหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บก.ทท.
/60/03/29@C2E1j/

0.3 MB.

ภาษาไทย -

29 มี.ค.60

รองเสนาธิการทหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บก.ทท.
/60/03/29@B2U0c/

0 MB.

ภาษาไทย -

29 มี.ค.60

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ลงนามในสัญญาฯจำนวน 5 สัญญา ระหว่างกองทัพไทย กับ 5 บริษัทคู่สัญญา

บก.ทท.
/60/03/29@A2O2z/

1.8 MB.

ภาษาไทย -

24 มี.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำยับ นาย พอล โรบิลลิอาร์ด เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าแนะนำตัว และหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย

ผบ.ทสส. /60/03/24@A1E2a/

0.9 MB.

ภาษาไทย -

23 มี.ค.60

รองเสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ เจ้ากรมข่าวทหารสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

บก.ทท.
/60/03/23@A2U4l/

0.9 MB.

ภาษาไทย -

21 มี.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้าร่วมชมการจัดแสดงนิทรรศการด้านการบินในงานนิทรรศการ Langkawi International Maritime and Aerospace 2017 (LIMA17)

ผบ.ทสส. /60/03/21@A1E8z/

3.3 MB.

ภาษาไทย -

20 มี.ค.60

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง รุ่น 2

บก.ทท.
/60/03/20@A2E1x/

0.6 MB.

ภาษาไทย -

17 มี.ค.60

เสนาธิการทหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ทำเนียบรัฐบาล

บก.ทท.
/60/03/17@B2E6m/

1.1 MB.

ภาษาไทย -

17 มี.ค.60

เสนาธิการทหาร เป็นประธานการประชุมกรมเสนาธิการร่วม กองบัญชาการกองทัพไทย ครั้งที่ 12/2560

บก.ทท.
/60/03/17@A2E2w/

0.7 MB.

ภาษาไทย -

16 มี.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย ครบรอบปีที่ 57

ผบ.ทสส. /60/03/16@A1I9l/

3.9 MB.

ภาษาไทย -

15 มี.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการทูตฝ่ายทหาร แบบรวมการ รุ่นที่ 25

ผบ.ทสส. /60/03/15@D1E9z/

2 MB.

ภาษาไทย -

15 มี.ค.60

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ลงนามในสัญญาฯจำนวน 3 สัญญา ระหว่างกองทัพไทย กับ 3 บริษัทคู่สัญญา

บก.ทท.
/60/03/15@C2U5w/

0.7 MB.

ภาษาไทย -

15 มี.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการทหารบกสหพันธรัฐรัสเซีย เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านต่างๆ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย

ผบ.ทสส. /60/03/15@B1O0a/

2.1 MB.

ภาษาไทย -

15 มี.ค.60

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกองบัญชาการกองทัพไทย ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

บก.ทท.
/60/03/15@A2I4f/

0.6 MB.

ภาษาไทย English

13 มี.ค.60

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กรศ.) ครั้งที่ 1/ ประจำปีงบประมาณ 2560

บก.ทท.
/60/03/13@A2U5h/

0.4 MB.

ภาษาไทย English

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 420 รายการ

หน้า 12 / 21

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.1062 วินาที