วันที่ เรื่อง ภารกิจ ภาพ ขนาด ไทย EN

8 ส.ค.60

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะ รองผู้อำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นประธานในการประชุมกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กอ.นชท.)

บก.ทท.
/60/08/08@A2A0p/

0 MB.

ภาษาไทย -

5 ส.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ 130 ปี

ผบ.ทสส. /60/08/05@C1O4n/

0 MB.

ภาษาไทย -

4 ส.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมบริจาคเงิน “ประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี”

ผบ.ทสส. /60/08/04@K1O8h/

0 MB.

ภาษาไทย -

4 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย ปล่อยขบวนรถสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดสกลนคร และพื้นที่ใกล้เคียง)

ผบ.ทสส. /60/08/04@A1E7l/

0 MB.

ภาษาไทย -

3 ส.ค.60

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่กึม

บก.ทท.
/60/08/03@L2I5n/

0 MB.

ภาษาไทย -

3 ส.ค.60

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ ในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียนภายใต้หัวข้อ เชื่อมอาเซียนเชื่อมโลก : ในโอกาส 50 ปี อาเซียน

บก.ทท.
/60/08/03@E2I1j/

0 MB.

ภาษาไทย -

2 ส.ค.60

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ ในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียนภายใต้หัวข้อ "เชื่อมอาเซียนเชื่อมโลก : ในโอกาส 50 ปี อาเซียน"

บก.ทท.
/60/08/02@C2O8m/

0 MB.

ภาษาไทย -

2 ส.ค.60

รองเสนาธิการทหาร ตรสจเยี่ยมการปฏิบัติงาน การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทย (ส่วนหน้า)

บก.ทท.
/60/08/02@B2O5n/

0 MB.

ภาษาไทย -

31 ก.ค.60

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชา ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย

บก.ทท.
/60/07/31@B2O4q/

0 MB.

ภาษาไทย -

28 ก.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ร่วมพิธีถวายสักการะและกล่าวคำปฏิญาณต่อหน้าพระฉายาลักษณ์

บก.ทท.
/60/07/28@B3A5a/

0 MB.

ภาษาไทย -

28 ก.ค.60

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

บก.ทท.
/60/07/28@A1I1w/

0 MB.

ภาษาไทย -

26 ก.ค.60

พิธีปิดการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ 50 ประจำปี 2560

บก.ทท.
/60/07/26@E2I7w/

0 MB.

ภาษาไทย -

26 ก.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนเคลื่อนย้ายพระบรมโกศ

ผบ.ทสส. /60/07/26@D1A3y/

0 MB.

ภาษาไทย -

26 ก.ค.60

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ พลอากาศโท Le Huy Vinh ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพเวียดนาม และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

บก.ทท.
/60/07/26@A2U7k/

0 MB.

ภาษาไทย -

20 ก.ค.60

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานเสริมสร้างความสัมพันธ์กับข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน และภาคเอกชน ระดับผู้บริหาร "พสบ.สัมพันธ์ 60"

บก.ทท.
/60/07/20@B2E1c/

0 MB.

ภาษาไทย -

18 ก.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นหัวหน้าคณะนำนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคู่สมรส ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์อาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560

ผบ.ทสส. /60/07/18@C1U6o/

0 MB.

ภาษาไทย -

18 ก.ค.60

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นหัวหน้าคณะนำผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคู่สมรส ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์อาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ผบ.ทสส. /60/07/18@B3O0a/

0 MB.

ภาษาไทย -

17 ก.ค.60

เสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับคณะผู้แทนกระทรวงกลาโหม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

บก.ทท.
/60/07/17@B2I8f/

0 MB.

ภาษาไทย -

14 ก.ค.60

เสนาธิการทหาร พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ พลอากาศเอก Mark Binskin ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองทัพออสเตเลีย

บก.ทท.
/60/07/14@C2O4o/

0 MB.

ภาษาไทย -

14 ก.ค.60

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

บก.ทท.
/60/07/14@A2E8n/

0 MB.

ภาษาไทย -

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 468 รายการ

หน้า 10 / 24

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.1535 วินาที