-
javascript
5 เมษายน 2559 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดให้สามเณรและแม่ชีในโครงการ "สามเณรรากแก้วศาสนทายาท วัดสันติคีรีญาณสังวราราม" ถวายเป็นพระราชกุศลเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ร่วมพิธีสวดมนต์ทำบุญแด่ดวงวิญญาณวีรชน ณ อนุสรณ์สถานวีรชน อดีตทหารจีนคณะชาติ บ้านสันติคีรี (ดอยแม่สลอง)

ปิดหน้านี้