-
javascript
5 เมษายน 2559 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรม ให้แก่สามเณรและแม่ชีในโครงการ "สามเณรรากแก้วศาสนทายาท วัดสันติคีรีญาณสังวราราม" ถวายเป็นพระราชกุศลเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมี ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธี ณ วัดสันติคีรีญาณสังวราราม ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การบิณฑบาตร และแสดงมุฑิตาจิตอายุวัฒนมงคล เเด่พระครูศีลคุณากร เจ้าอาวาสวัดสันติคีรีญาณสังวราราม และกิจกรรมส่งเสริมเรียนรู้ในเรื่อง ระเบียบปฎิบัติตน การครองผ้า การเดิน การลุก การนั่ง การกราบไหว้ เพื่อความสง่างามและ น่าเลื่อมใสศรัทธา

ปิดหน้านี้