-
javascript
1 เมษายน 2559 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมส่งเริมการเรียนรู้ ระเบียบปฎิบัติ การครองผ้า การวางตน และ ความกัญญูรู้คุณต่อบุพการี ให้แก่สามเณรที่เข้าร่วมโครงการ "บวชสามเณรรากแก้วศาสนทายาท - ศีลจาริณี ถวายพระราชกุศลเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ" ณ วัดป่าคำเจริญ บ้านเหล่าหลวง ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ปิดหน้านี้