-
28 มกราคม 2559 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการบรรยาพิเศษ (GUEST SPEAKER) ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดย คุณวาสนา คงเจริญ ครูนักพัฒนาศักยภาพเยาวชน ผู้ก่อตั้งกลุ่ม "เจียระไนเพชรในเม็ดทราย" จังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นการให้กำลังใจเยาวชนโดยพูดถึงบุคคลที่ขาดโอกาสในการศึกษา ต่อสู้ ฟันฝ่าอุปสรรค จนประสบผลสำเร็จในชีวิต ดั่งเพชรที่ตั้องผ่านการเจียระไนย โดยเปรียบเยาวชนเป็นเม็ดทรายที่คัดเลือกมาเจียระไนยเป็นเพชรเม็ดงาม ฝากข้อคิด ให้เยาวชนตั้งจิตให้ดี มีสมาธิ คิดดี อย่าคิดลบ รักตนเอง รักพ่อแม่ รักครูบาอาจารย์ และที่สำคัญ รักองค์พระมหากษัตริย์ องค์ราชินี โดยมีข้อคิดให้กับเยาวชนว่า" ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน" ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ค่ายไพรีระย่อเดช อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

ปิดหน้านี้