-
28 มกราคม 2559 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร ทำพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 7 ประจำปี 2559 โดยมี พลตรี ชาติชาย ปานงาม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย ผู้แทนเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานร่วม โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว จำนวน 11 โรงเรียน รวม 300 คน ร่วมพิธี ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ค่ายไพรีระย่อเดช อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

ปิดหน้านี้