-
27 มกราคม 2559 พลตรี วิทยา ขันธอุบล ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการค่ายพุทธธรรมต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม 2559 ณ วัดสามง่าม อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมี นักเรียนจาก โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา จำนวน 300 คน เข้าร่วมโครงการ

ปิดหน้านี้