-
8 มกราคม 2559 เยาวชนกองทัพไทย จัดการแสดงวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นของแต่ละภาค เพื่อใช้ในการแสดงกิจกรรมของทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร

ปิดหน้านี้