-
javascript
8 มกราคม 2559 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร ทำพิธีเปิดโครงการรวมพลังเยาวชนกองทัพไทยต้านภัยยาเสพติด โดยมี พลโท ชัยพฤกษ์ อัยยะภาคย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธี และมีคณะครูและนักเรียนที่เป็นเยาวชนกองทัพไทยจากพื้นที่ภาคต่าง ๆ จำนวน 11 โรงเรียน รวม 150 คนเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร อาคาร 6

ปิดหน้านี้